MIJN AANPAK

Uw project, uw planning, uw budget, dat is het uitgangspunt. Ik werk  samen met uw architect en met erkende bureaus om de nodige studies voor uw dossier te laten uitvoeren ( stabiliteitsstudie, EPB-berekening, …). Vanuit deze studies stel ik het uitvoeringsdossier op en werk ik het budget uit. Een open en directe communicatie gedurende het hele bouwproces is hierbij een belangrijke schakel.

De bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door vaklui waarmee ik al jaren samenwerk omwille van hun expertise. Ik stuur hen rechtstreeks aan en mijn regelmatige aanwezigheid op de werf garandeert een vlotte uitvoering van de werken. Tijdens de wekelijkse werfvergadering bespreken we de stand van zaken wat betreft uitvoering, planning en budget en worden de lopende en nog uit te voeren werken besproken. Ik ben uw aanspreekpunt gedurende het hele bouwtraject. Het uiteindelijke doel is om samen met u stapsgewijs uw droomproject te realiseren.

info@projectbouwengels.be
Vrijhem 6, 9860 Balegem
+32 493 65 59 02